Przed/po

Pacjent 1. Zmiana kształtu zniszczonych zębów w odcinku przednim szczęki poprzez wykonanie pełnoceramicznych koron cyrkonowych.

Pacjent 2. Poprawa estetyki poprzez wykonanie pełnoceramicznych koron cyrkonowych na siekacze centralne szczęki oraz wybielenie zębów.

Pacjent 3. Zmiana koloru i kształtu zębów poprzez wykonanie koron cyrkonowych uzupełniona wybieleniem.

Pacjent 4. Wykonanie licówek porcelanowych na siekaczach centralnych, mostu cyrkonowego oraz koron cyrkonowych w odcinkach bocznych.

Pacjent 5. Odbudowa brakującego siekacza bocznego pełnoceramiczną koroną cyrkonową na implancie.

Pacjent 6. Korony cyrkonowe siekaczy bocznych na implantach.

Pacjent 7. Korony na implantach w żuchwie w odcinku bocznym.