Lekarz dentysta

Bartłomiej Kmera

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł zawodowy lekarza dentysty, a następnie, po kolejnych dodatkowych latach nauki, specjalisty periodontologii. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Jego największą zaletą jest wszechstronność. Zawsze stara się podejść do leczenia pacjentów kompleksowo, stąd chętnie i aktywnie uczestniczy w licznych interdyscyplinarnych kursach zawodowych stale podnosząc swoje kwalifikacje w wielu dziedzinach stomatologii, a szczególnie periodontologii. W Centrum Stomatologii Impla zajmuje się leczeniem tkanek przyzębia oraz leczeniem chirurgicznym.

Dobra komunikacja z pacjentami, ambicja oraz dążenie do perfekcji sprawiają, że nie boi się trudnych wyzwań zawodowych, jednak na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro pacjenta.