Dr n. med.

Katarzyna Dobroś-Zawadzka

Specjalista w dziedzinie: stomatologia zachowawcza z endodoncją.

Od 2010 roku prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Autorka prac naukowych opublikowanych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. Uczestniczyła w specjalistycznych kursach i konferencjach w kraju i za granicą. W pracy łączy doświadczenie kliniczne z wiedzą naukową.