Rejestracja online

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Proponowana data wizyty

  Preferowana pora wizyty

  Preferowany lekarz

  Wiadomość

  Proszę podać proponowany termin wizyty, imię i nazwisko  oraz numer telefonu. Oddzwonimy z potwierdzeniem.

  Dojazd autobusami:
  W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy: 132, 137, 138, 164, 207, 217, 227, 237, 247, 267, 287, 297.

  Dojazd samochodem:
  Skorzystaj z umieszczonej na naszej stronie nawigacji, która szybko doprowadzi Cię na miejsce.
  Prowadź do gabinetu na iOS lub
  Prowadź do gabinetu na Androidzie

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Impla Stomatologia Dental Clinic, ul. Zdrowa 1, 31-216 Kraków. Można się z nami kontaktować listownie na wskazany adres lub za pośrednictwem e-mail: rejestracja@impla.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych listownie: Impla Stomatologia Dental Clinic, ul. Zdrowa 1, 31-216 Kraków lub email: rodo@impla.com.pl Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.