Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych są Urszula i Tomasz Grzegorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Stomatologii IMPLA s.c. z siedzibą w Krakowie (31-216) przy ulicy ul. Zdrowej 1/7. NIP: 6783144421; REGON: 122482438
  2. Dane kontaktowe: Można się z nami kontaktować listownie na wskazany adres lub za pośrednictwem e-mail: rejestracja@impla.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych listownie: Centrum Stomatologii IMPLA s.c. ul. Zdrowa 1/7, 31-216 Kraków lub email: rejestracja@impla.com.pl
  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna. Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Źródło pozyskiwania danych osobowych i ich zakres. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Przy rejestracji za pomocą formularza. Przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; proponowany termin wizyty, historia komunikacji z nami; reklamacje, inne informacje, które mogły być zawarte w komunikacji prowadzonej z nami; inne dane – nie stanowiące same w sobie danych osobowych, a przetwarzane w związku z korzystaniem z plików Cookies – szczegółowo opisane w Warunkach korzystania z usług Google.
  5. Okres przez który dane będą przechowywane. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.
  6. Odbiorcy danych. Udostępnione dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych, doradczych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Dane mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.
  7. Przekazywanie danych poza EOG. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  8. Prawa osoby, której dane dotyczą. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.
  10. Profilowanie. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu pod kątem reklamowym.

Warunki korzystania z usług Google

12 446 91 71

Zadzwoń do nas

ul. Zdrowa 1/7

II piętro Kraków

Godziny otwarcia

Pon - Piąt.: 9:00 - 20:00

Umów wizytę

rejestracja@impla.com.pl