Co warto wiedzieć o implantach stomatologicznych?

Szukasz sposobu na zastąpienie jednego lub kilku utraconych zębów? Teraz, aby skorygować swój uśmiech, jedną ze skuteczniejszych opcji jest wszczepienie implantów stomatologicznych. Implanty mają wysoki współczynnik powodzenia i mogą zapewnić długotrwałe korzyści. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. 

Czym są implanty stomatologiczne?

Znane nam dzisiaj implanty dentystyczne zostały wynalezione w 1952 roku przez szwedzkiego chirurga ortopedę o nazwisku Per-Ingvar Brånemark. Dziś są one uważane za standard opieki stomatologicznej i jedno z najlepszych rozwiązań protetycznych do uzupełnienia braków zębowych. Implant stomatologiczny jest śrubą chirurgiczną, która jest umieszczane w kości szczęki lub żuchwy. W przeciągu kilku miesięcy implant integruje (zrasta) się z kością. Implant zęba pełni funkcję zastępczą dla korzenia brakującego zęba. Z kolei na ów „sztuczny korzeń zęba” przygotowywana jest korona protetyczna. Całość pozwala na funkcjonalno-estetyczną odbudowę całego zęba. Posiadanie implantu stomatologicznego połączonego z kością jest najbliższe naśladowaniu naturalnego uzębienia. Proces połączenia implantu z kością nazywany jest „osseointegracją”. Większość implantów zębowych wykonana jest z tytanu, co pozwala na ich integrację z kością bez konieczności rozpoznawania ich jako ciała obcego w naszym organizmie. W miarę upływu czasu nastąpił dynamiczny postęp technologiczny i naukowy, który znacznie poprawił wyniki wszczepiania implantów stomatologicznych. Obecnie wskaźnik powodzenia stosowania implantów stomatologicznych wynosi blisko 98%.

Po co Ci implant zęba?

Implanty stomatologiczne mogą być stosowane w celu zastąpienia jednego zęba, kilku lub wszystkich zębów. Celem wymiany zębów w stomatologii jest przywrócenie funkcji, jak również estetyki.

Jeśli chodzi o zastępowanie zębów, generalnie istnieją trzy możliwości:

  • Proteza całkowita lub częściowa,
  • Most protetyczny,
  • Implant dentystyczny.

Protezy są najbardziej przystępną cenowo opcją jako zęby zastępcze. Jednak jako ruchome uzupełnienie protetyczne są najmniej pożądane ze względu na niedogodności związane z użytkowaniem ich w jamie ustnej. Co więcej, protezy mogą wpływać na smak i wrażenia sensoryczne związane z jedzeniem.

Mosty protetyczne były bardziej powszechną opcją uzupełnienia braków zębowych przed stosunkowo niedawnym przejściem na leczenie implantologiczne. Główną wadą uzupełnień w postaci mostu, jest zależność od istniejących naturalnych zębów w celu ich podtrzymania. Most można opisać jako trzy połączone korony protetyczne, przy czym środkowa jest niepodparta. Oznacza to konieczność wykorzystania zębów sąsiadujących z luką jako filary do utrzymania mostu. Implanty są podparte wyłącznie kością i nie mają wpływu na otaczające je naturalne zęby. Decyzja o tym, którą opcję wybrać, zależy od wielu czynników. Zwłaszcza w przypadku implantów stomatologicznych, do czynników tych należą: 

  • lokalizacja brakującego zęba lub zębów,
  • poziom kości, w której ma być umieszczony implant dentystyczny,
  • zdrowie pacjenta,
  • koszt,
  • preferencja pacjenta.

Implantolog bada obszar, który należy wziąć pod uwagę przy wszczepianiu implantu stomatologicznego i dokonuje klinicznej oceny, czy pacjent jest dobrym kandydatem do przeprowadzenia chirurgicznego zabiegu wszczepienia implantu. 

Podsumowanie 

Wybór implantu stomatologicznego do zastąpienia zęba ma wiele zalet w porównaniu z innymi opcjami. Implanty stomatologiczne są tak często polecaną opcją, ponieważ brakujące zęby mogą zostać zastąpione bez naruszania lub zmiany zębów sąsiednich. Ponadto, ponieważ implanty zębów integrują się ze strukturą kości, są bardzo stabilne. A pod względem wyglądu, funkcjonalności oraz odczuć są maksymalnie zbliżone do własnych zębów naturalnych. Dodatkowo mogą zapewnić lepszą wartość długoterminową niż konwencjonalne metody uzupełniania braków w uzębieniu.